top of page

Acerca de

Svoboda Zlatého Věku

Každý z nás prošel ve svých inkarnacích řadou zkušeností, vzestupů i pádů při kterých se duše učila rozpoznat své světlo uprostřed tmy. Mnohdy se tyto zkušenosti neobešly bez různých slibů, příslibů či přísah, které duši umožňovaly rozvinout se v jedné či více oblastech.

Tyto sliby byly často vykonávány při opakovaných rituálech, za podpory skupiny či v různých kruzích. Cílem slibu bylo umožnit, aby ten, jež slib skládal měl zajištěný určitý rozvoj oblasti, které se slib týkal. Nejtypičtěji jsou to sliby lásky – Navždy tě budu milovat… Naše pouto nechť přetrvá na věky... Ten, jež slib skládal se tak zavázal k tomu, že obsah daného slibu bude plnit bez ohledu na okolnosti po věky věků. Může pak takový člověk nalézt toho pravého partnera? Síla a moc těchto slibů proto přetrvala napříč inkarnacemi až do dnešních dnů a ačkoliv již nejsou k rozvoji jedince potřeba, stále svou energií člověka svazují a neumožňují mu svobodný růst.

 

Další oblastí jsou kněžské sliby, které byly opakovanými magickými rituály za přispění skupiny, kněží a kněžek zapečeťovány do energetických vzorců, které žádná síla nemohla zrušit.

Tyto sliby se týkaly mnoha oblastí života, od již zmiňovaných partnerských a svatebních slibů, přes sliby zapovězení hojnosti, zřeknutí se svobody, lásky a zdraví, odevzdání svých schopností, sliby kněžským řádům, sliby týkající se odevzdání své vůle jiným, sliby s různými říšemi, dimenzemi či entitami…a mnoho jiných.

 

Zrušit takový slib je velmi obtížné a ačkoliv se o to mnoho lidí v minulosti pokoušelo, nikdy k úplnému zrušení nedošlo. Slib přetrval až do dnešních dnů – Zlatého věku.

 

Zlatý věk je věkem svobody a navracení se zpět ke zdroji lásky a světla.

Touhou každé duše je být láskou a světlem, bez svazujících energií.

 

Díky vzestupu planety byly otevřeny portály vysokých energií lásky a světla, z nichž byly na planetu přivedeny energie, které dokáží zrušit a rozpustit jakékoliv omezení ve svobodě duše člověka. Tedy i různé sliby a silně zakořeněné přísahy z různých inkarnací.

 

Tato terapie silou lásky a světla skutečnosti rozpouští všechny staré a hluboce uložené sliby, přísliby či přísahy, které člověka omezují žít jeho vlastní svobodou. Energie při terapii prochází napříč všemi inkarnacemi a uvolňuje z nich veškeré uložené sliby související se zadaným tématem, které pak ve svobodě, lásce a světle rozpouští.

 

Sliby jsou pro duši svým způsobem vždy omezení. Tato omezení, která byla součástí člověka dlouhé věky s sebou nesla i přijetí různých dualitních energií, které způsobují, že se člověku v dané oblasti nedaří podle jeho představ. Proto je dobré po odstranění slibů oblast vyléčit a zharmonizovat.

 

Léčivé ošetření lze samozřejmě provést i bez předchozího rušení slibů, například chci-li léčit vztah k sobě samému, k partnerovi, k rodičům, planetě Zemi či přeji-li si rozpustit vše co člověku brání ve zdraví, lásce a hojnosti. Léčivou sílu lze zaměřit pro jakékoliv téma a směr.

 

 

 

 

 

 

 

Terapii Svoboda Zlatého věku lze tedy provést ve třech oblastech: 

 

  •  Vyřešení a rozpuštění slibů / přísah ze všech inkarnací

  •  Léčení daného životního tématu

  • Nebo lze výše uvedené zkombinovat a po Rozpuštění slibů provést Léčení všeho co dané sliby v celé bytosti člověka způsobily.

 

Terapie probíhá na dálku, vše v pohodlí tvého domova.

Trvání terapie je velmi individuální, cca 90 – 120 minut.

 

Energetická výměna:

                                   1999 Kč / 81 Euro Vyřešení a rozpuštění slibů / přísah ze všech inkarnací

                                   1999 Kč / 81 Euro Harmonizace daného životního tématu  

 

V případě kombinace obou terapií tedy Rozpuštění slibů a následná Harmonizace dané oblasti je cena 2999 Kč / 122 Euro za kompletní balíček.

heavenly-g1519ce66d_1920.jpg
bottom of page