top of page

 

Harmonizace světelných struktur

 


Fyzické tělo i aura člověka je tvořeno tisíci navzájem se prolínajícími světelnými body a strukturami, které v dokonalé harmonii září a probleskují duhově-zlatými barvami. Člověk se nachází ve stavu blaženosti, dokonalé harmonii a míru, jeho cesta je přímá. Je světlem a světlo vyzařuje do okolí. Je Božským člověkem na Zemi a jeho božství je i pro ostatní vnímatelné.

Pochybnostmi o sobě a svém světle, negativními emocemi, myšlenkami či vzory chování nebo jinými nízkovibračními energiemi se tyto harmonické světelné struktury narušují, dochází k jejich destrukci a vzniku nových nízkovibračních struktur. Tyto struktury se pak odráží jako energetická kopie i do ostatních jemnohmotných těl, až se nakonec projeví jako oslabení, bolest či nemoc ve fyzickém těle. Takový člověk pak přestává žít svým božstvím, začíná být v toku stále se opakujících myšlenek či vzorů chování a upadá ve své záři.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizace světelných struktur aktivací světelných bodů v těle a auře člověka pomocí Božských energií lásky, světla a světelných bytostí tyto negativní struktury ruší a obnovuje jejich božský pořádek. Při terapii dochází k propojení světelných drah vedoucích napříč celou bytostí člověka a pomocí energetického channelingu je obnovován božský řád ve všech jemnohmotných strukturách. 

Člověk se opět pozvedá ve svých vibracích, stává se celistvým a navrací se zpět ke svému božství.

Při terapii je odstraněno a pozvednuto pouze to, co je člověk připraven odevzdat. Vše se děje v souladu se svobodnou vůlí, božským plánem duše, v nejvyšší bezpečnosti pro tělo i auru.


Pro harmonizační terapii si můžete zvolit některé z již nabízených témat - viz. odkaz níže (tato témata byla součástí ročního emailového workshopu zaměřeného na fyzické tělo) nebo si určit své vlastní.

Harmonizace světelných struktur - přehled témat


Tato terapie pracuje, čistí a harmonizuje až do buněčné úrovně. 

Ošetření je možné provést jak při osobním setkání, tak na dálku.


Doba ošetření 30 min.


Energetická výměna 599 Kč / 25 EUR 

Harmonizaci světelných struktur si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Terapii je možné provést až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

spirituální růst.jpg
bottom of page