Harmonizace světelných struktur

 


Fyzické tělo i aura člověka je tvořeno tisíci navzájem se prolínajícími světelnými body a strukturami, které v dokonalé harmonii září a probleskují duhově-zlatými barvami. Člověk se nachází ve stavu blaženosti, dokonalé harmonii a míru, jeho cesta je přímá. Je světlem a světlo vyzařuje do okolí. Je Božským člověkem na Zemi a jeho božství je i pro ostatní vnímatelné.

Pochybnostmi o sobě a svém světle, negativními emocemi, myšlenkami či vzory chování nebo jinými nízkovibračními energiemi se tyto harmonické světelné struktury narušují, dochází k jejich destrukci a vzniku nových nízkovibračních struktur. Tyto struktury se pak odráží jako energetická kopie i do ostatních jemnohmotných těl, až se nakonec projeví jako oslabení, bolest či nemoc ve fyzickém těle. Takový člověk pak přestává žít svým božstvím, začíná být v toku stále se opakujících myšlenek či vzorů chování a upadá ve své záři.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizace světelných struktur aktivací světelných bodů v těle a auře člověka pomocí Božských energií lásky, světla a světelných bytostí tyto negativní struktury ruší a obnovuje jejich božský pořádek. Při terapii dochází k propojení světelných drah vedoucích napříč celou bytostí člověka a pomocí energetického channelingu je obnovován božský řád ve všech jemnohmotných strukturách. 

Člověk se opět pozvedá ve svých vibracích, stává se celistvým a navrací se zpět ke svému božství.

Při terapii je odstraněno a pozvednuto pouze to, co je člověk připraven odevzdat. Vše se děje v souladu se svobodnou vůlí, božským plánem duše, v nejvyšší bezpečnosti pro tělo i auru.


Pro harmonizační terapii si můžete zvolit některé z již nabízených témat - viz. odkaz níže (tato témata byla součástí ročního emailového workshopu zaměřeného na fyzické tělo) nebo si určit své vlastní.

Harmonizace světelných struktur - přehled témat


Tato terapie pracuje, čistí a harmonizuje až do buněčné úrovně. 

Ošetření je možné provést jak při osobním setkání, tak na dálku.


Doba ošetření 30 min.


Energetická výměna 500 Kč / 20 EUR 

Harmonizaci světelných struktur si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Terapii je možné provést až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon