top of page

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

bottom of page