top of page

 

Hloubková regenerace čaker

dreamstime_xxl_69458323.jpg

Čakry jsou energetická centra člověka a též příjemcem a transformátorem kosmické i zemské energie.

Každá ze 7 hlavních čaker má svou vlastní úlohu a je spojená s určitými orgány a tématy. 

(Např. slabost, nízké sebevědomí, nechuť žít jsou témata první čakry, přecitlivělost, potlačované pocity, manipulace - druhé čakry, perfekcionismus, sklon k závislostem a nemocem, žárlivost - témata třetí čakry, atd.)   

Ve své podstatě jsou ale všechny čakry spojené a úzce vzájemně spolupracují. Pokud tedy dojde k oslabení u některé z nich, toto oslabení se projeví disharmonií v celém energetickém sytému člověka a vzniku různých slabostí, nemocí nebo sklonem k manipulaci sama se sebou či s ostatními.

Člověk s vyrovnaným a harmonickým čakrovým systémem by nikdy nezneužil svobodnou vůli jiných pro své vlastní osobní zájmy.

Mít své čakry v pořádku a v harmonii je tedy jedním ze základních pilířů probuzení a duchovního růstu.

Hloubková regenerace čaker je terapií, která pracuje s energií Dechu Boha ve spolupráci s různými bytostmi světla a lásky skutečnosti. Dochází při ní k hlubokému uvolnění starých a omezujících zatuhlých struktur či vzorců, které negativně ovlivňují čakru a s ní spojená témata, ať již na fyzické, emocionální či některé z dalších úrovní. Každé čakře se dostává toho, co v daný okamžik nejvíce potřebuje a zároveň se harmonizují témata, jež s danou čakrou souvisí.

 

Hloubková regenerace čaker je tedy komplexem na sebe navazujících terapií, kdy máte možnost v pravidelném časovém harmonogramu revitalizovat tato důležitá energetická centra těla.

Vždy v předem dohodnutém termínu dle vašich časových možností.

Korunní čakra nepotřebuje být harmonizována, pokud ostatní dobře fungují. Umí se očistit a vitalizovat sama.

U šesté, závěrečné čakry pak dochází ještě k celkovému sjednocení všech čaker, včetně sedmé čakry.

 

 

dreamstime_xxl_61720558.jpg

Jednotlivé terapie na sebe vzájemně navazují a pracují v těle jako celek, není tedy možné provést Hloubkovou regeneraci jen u některé z čaker.

Doba ošetření: 30 min./ jednu čakru

Energetická výměna: 2400 Kč / 90 Eur za celý komplet

Trapii si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Energetiký přenos je možné provést až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

bottom of page