top of page

Kvadrion křišťálového světla

 

 • Klíč k přerodu fyzické roviny v úroveň světla a lásky skutečnosti

 • Nástroj transformace a vysokých vibrací

 • Energetický nosič vibrací fotonů

 • S iniciací, aktivací a energetizací

 • Vysoce kvalitní 2D laserované designové sklo ve tvaru kruhu o průměru 110 mm a tloušťce 8 mm

Kvadrion křišťálového světla umožňuje potravě zvýšit svůj energetický potenciál a obrátit v sobě polaritní energie strachu a destrukce na vibraci míru, světla a lásky. Právě láska je energií, která nejvíce chybí v potravě, kterou lidé přijímají, ale zároveň je to energie, která je při procesu přeměny lidského těla ve fyzické tělo světla nejvíce potřeba. Takto upravená potrava dodává buňkám jim vlastní energeticko-fotonovou výživu a tělo tak snáze prochází procesem vibrační přeměny. Všechny jeho vnitřní systémy i soustavy orgánů jsou vyživovány na maximální možnou úroveň a fyzické já člověka vzkvétá.

 

Láska je jako kvantový nosič energie fotonů, kterou na sebe naváže a předá je dál do svého okolí. Tím, že se zvýší příjem fotonové energie do těla, je tělo více zásobováno láskou a ta může opravit to, co dlouhá cesta napříč dualitou v těle způsobila.

 

Člověk má tak možnost se více zaměřovat sám do sebe a probouzet se ve vibracích Člověka srdce.

Kvadrion Křišťálového světla je pro období vzestupu na Zemi opět aktivován a přináší tolik potřebné energie lásky.

Tento symbol byl již v dobách Atlantidy využíván k procesu přeměny člověka v člověka světla, avšak bez esence, která by uváděla celý proces do pohybu správným směrem. Tou esencí je láska. 

Kvadrion Křišťálového světla působí v mnoha oblastech:

 • Opravuje poškozené energetické struktury v buňkách, které pak zažívají své vibrační znovuzrození.

 • Obnovuje vibrační potenciál tekutin těla a navrací je zpět do vibrací skutečnosti.

 • Buňky mají možnost oprostit sebe sama od programů, které způsobují destrukci fyzického já.

 • Nový způsob uzemnění skrze světelné portály buněk.

Energetické poselství světelných mistrů skutečnosti ke Kvadrionu křišťálového světla:           

                                                                            

Melek Metatron, projekce božského pramene, vševidoucí, vševědoucí:

"Ve tvém těle je mnoho oblastí, ve kterých neharmonické vibrace sídlí a které tak jednolitý tok energií světla znemožňují. Tvé tělo tak v mnohých oblastech chřadne, ačkoli se mu dostává výživy. Vlivem disharmonie v těchto oblastech nemůže dokonale rozvádět fotonovou energii, kterou přijímáš společně se svou stravou, a tak musí sahat do vlastních rezerv fotonové energie, které ho stojí mnoho sil. Tvé tělo během svého života zažívá svůj vibrační vzestup i pád, který končí vyčerpáním těchto energetických rezerv a následnou destrukcí fyzického já. Tento věčný koloběh toku energií ses ve své minulosti mnohokrát snažil prolomit, ale téměř vždy jsi skončil v destrukci nebo oslabení některého ze svých energetických systémů těla.
   Toto počínání se pak uložilo ve Tvých buňkách a ty nyní pracují v souladu s tímto chybovým nastavením. Pak se snažíš být v souladu s tvými vzrůstajícími vibracemi, ale vlivem chybových hlášení a vzorových nastavení buněk Tvé tělo nedokáže tuto vibrační výživu zpracovat. Dál sahá do svých energetických rezerv fotonové energie, aby udrželo krok s tvým vlastním energetickým růstem. 

   Kvadrion křišťálového světla umožňuje Tvému tělu, aby opravilo chybové hlášení buněk a ty se vymanily ze vzorů a programování svého omezení. Buňky tak mají možnost obnovit všechny své vnitřní systémy pro zahájení fotonové výživy tak, jak si ji pamatují z dávných dob svého života na Zemi. Kvadrion křišťálového světla je klíčem k opravě a obnovení struktur tvého DNA.“           

 

 

Tipy k použití Kvadrionu křišťálového světla:

 • Lze jím „nabíjet“ potraviny, nápoje, kosmetiku…

 • Můžeš jej umístit na stůl, na kterém připravuješ své denní jídlo.

 • Polož Kvadrion do Tvé blízkosti a nechej ho působit ve Tvém aurickém poli.

 • Při meditaci si jej můžeš položit na jednotlivé čakry a prozářit je křišťálovou energií.

 • Kvadrion můžeš položit k vaně či jej na chvíli ponořit do vody a užít si tak koupel v křišťálovém světle.

 • Pouhým přiložením na tělo se mění energetické struktury tekutin Tvého těla.

 • Můžeš jím „nabít“ vodu pro zalévání rostlin a tím podpořit jejich růst. Tvé rostliny budou tuto vodu milovat.

Používání Kvadrionu Křišťálového světla je koncipováno bez jakékoliv formy manipulace. Pokud by jakýmkoliv způsobem došlo k jeho zneužití, energie Kvadrionu bude okamžitě stažena. Majiteli tak zůstane pouze kus obyčejného skla. Navíc se takový člověk sám dostává do koloběhu vlastní manipulace a i s ním tak může být velice snadno manipulováno.

Tělo člověka rozkvétá jako nejkrásnější květina, jejíž vůně usnadňuje i dalším květinám objevit jejich pravý potenciál a z vyprahlé krajiny se tak může stát nádherný kvetoucí sad.

 

 

 

Kvadrion Křišťálového světla si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt. 

Objednávku je možné odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Energetická výměna: 2600 Kč / 100 Euro

Kvadrion Křišťálového světla nenahrazuje odborné lékařské ošetření, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

4738_1zm.jpg
14.jpg
bottom of page