dreamstime_xxl_93560129.jpg

Osobní channelingová meditace – online přenos

 

 

Tvá cesta po Zemi je úžasným dobrodružstvím plným nádherných a jedinečných chvil radosti, lásky a vnitřního štěstí. Vibrace Tvého otevřeného srdce Ti umožňuje jít tou nejpřímější cestou, a tak vždy, když objevíš kousek sebe sama, jakoby jsi objevil ztracenou hvězdu.
 

Láska je všudypřítomnou esencí a je jen na Tobě, jaký zvolíš směr svého života. Zda jej budeš vést v radosti, lásce a štěstí nebo zda se Tvé zkušenosti na Zemi budou odvíjet ve vibracích, jež se nesou v energii utrpení a vnitřního zklamání. Je to Tvé svobodné rozhodnutí. Svým čistým úmyslem a svobodnou volbou dokážeš ihned dojít zázraku, po kterém Tvé nitro tolik touží. Jsi čistou, svobodnou bytostí a vždy tomu tak bylo. Záleží jen na Tvém čistém úmyslu a rozhodnutí.

Taková je síla Tvého Já. Ve své svobodě dokážeš dosáhnout všeho, co je Tvým čistým úmyslem.

 

Ve vibracích svobody, lásky a světla Skutečnosti jsou vedeny i Osobní channelingové meditace.

 

Osobní channelingová meditace je intenzivní terapií, která Ti pomocí zprávy z duchovního světa pomáhá zpracovat témata, jež jsou připravena ke svému odevzdání. Při meditaci k Tobě zvýšeně proudí vibrace Skutečnosti, které Ti umožňují se na Tvé téma podívat z vyššího úhlu pohledu. Současně jsi podporován ve svých činech i bytostí, která je pro Tebe a Tvé dané téma channelována. Jsi tak v celém svém Já pozvedán a opečováván v energiích jednoty Skutečnosti. Vibrace, které k Tobě při poslechu Osobní meditace proudí, se jako energetický vzorec ukládají ve Tvé merkabě a energie z meditace Tě tak provází celým Tvým dnem.

Meditace působí na nejjemnějších rovinách Tvé duše, Tvého Já a umožňuje Ti tak pozvednout a zpracovat i hluboce uložené blokády.


Během meditace vždy dochází k projasnění aury, zkvalitnění uzemnění, uvolnění přivtělených duší v těle nebo auře, ... zkrátka k mnoha energetickým záležitostem, které Ti pomáhají žít v harmonii a vnitřním štěstí.

 

Osobní channelingová meditace probíhá formou online sezení v pohodlí Tvého domova přes Skype, Facebook či Discord.

 

Při úvodním rozhovoru můžeme společně zvolit vhodné téma nebo se věnovat harmonizaci oblastí života, jež jsou pro Tvou existenci na Zemi důležitá, a která si předem sám zvolíš, např. zvýšení sebelásky, léčení vztahů, harmonie těla, hojnost, …

Během meditace se ti dostává vibračního pozvedání a péče od světelných bytostí v takové míře, v jaké je to v daném okamžiku nejlepší pro hlubokou transformaci Tvého tématu.
 

Doba online sezení cca 50 minut

(úvodní rozhovor, uvolnění, individuální channelingová meditace na dané téma, spirituální doprovod)

Energetická výměna 999 Kč / 38 EUR

 

Osobní channelingová meditace – Překvapení světelných bytostí

Můžeš si též nechat zhotovit meditaci v MP3 „Překvapení světelných bytostí“ dle aktuálních potřeb Tvé duše. Energie z meditace působí na nejjemnějších rovinách Tvého Já a umožňuje Ti pracovat s touto vibrací opakovaně. Sám poznáš, kdy se téma z meditace vyřeší a Ty jsi připraven na další krok svého rozvoje.
Dodání je 4 - 6 týdnů od objednání.

 

Délka cca 25 minut
Energetická výměna 1200 Kč / 45 EUR

Osobní channelingovou meditaci nebo meditaci Překvapení světelných bytostí si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Objednávku je možné odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.