top of page
dreamstime_xxl_93560129.jpg

Osobní channelingová meditace 

 

Osobní channelingová meditace je intenzivní terapií, která Ti pomocí zprávy z duchovního světa pomáhá zpracovat témata, jež jsou připravena ke svému odevzdání. Při meditaci k Tobě zvýšeně proudí vibrace Skutečnosti, které Ti umožňují se na Tvé téma podívat z vyššího úhlu pohledu. Současně jsi podporován ve svých činech i bytostí, která je pro Tebe a Tvé dané téma channelována. Jsi tak v celém svém Já pozvedán a opečováván v energiích jednoty Skutečnosti. Vibrace, které k Tobě při poslechu Osobní meditace proudí, se jako energetický vzorec ukládají ve Tvé merkabě a energie z meditace Tě tak provází celým Tvým dnem.

Meditace působí na nejjemnějších rovinách Tvé duše, Tvého Já a umožňuje Ti tak pozvednout a zpracovat i hluboce uložené blokády.


Během meditace vždy dochází k projasnění aury, zkvalitnění uzemnění, uvolnění přivtělených duší v těle nebo auře, ... zkrátka k mnoha energetickým záležitostem, které Ti pomáhají žít v harmonii a vnitřním štěstí.

 

Osobní channelingová meditace probíhá formou online sezení v pohodlí Tvého domova přes Skype, Facebook či Discord.

 

Při úvodním rozhovoru můžeme společně zvolit vhodné téma nebo se věnovat harmonizaci oblastí života, jež jsou pro Tvou existenci na Zemi důležitá, a která si předem sám zvolíš, např. zvýšení sebelásky, léčení vztahů, harmonie těla, hojnost, …

Během meditace se ti dostává vibračního pozvedání a péče od světelných bytostí v takové míře, v jaké je to v daném okamžiku nejlepší pro hlubokou transformaci Tvého tématu.
 

Doba online sezení cca 50 minut

(úvodní rozhovor, uvolnění, individuální channelingová meditace na dané téma, spirituální doprovod)

Energetická výměna 999 Kč / 38 EUR

 

Osobní channelingová meditace – Překvapení světelných bytostí

Můžeš si též nechat zhotovit meditaci v MP3 „Překvapení světelných bytostí“ dle aktuálních potřeb Tvé duše. Energie z meditace působí na nejjemnějších rovinách Tvého Já a umožňuje Ti pracovat s touto vibrací opakovaně. Sám poznáš, kdy se téma z meditace vyřeší a Ty jsi připraven na další krok svého rozvoje.
Dodání je 4 - 6 týdnů od objednání.

 

Délka cca 25 minut
Energetická výměna 1200 Kč / 45 EUR

Osobní channelingovou meditaci nebo meditaci Překvapení světelných bytostí si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Objednávku je možné odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

bottom of page