top of page

Základní pilíře osobního vzestupu

Setkávám se s tím docela často.

S názory, že při duchovním rozvoji je fyzické tělo jaksi navíc, že je naší překážkou v objevování našich skrytých schopností a darů, které jsme si s sebou na Zemi přinesli. Že zkrátka tělo je něco, co člověka v jeho duchovním rozvoji brzdí a blokuje.

Kdyby to tak ale opravdu bylo, proč bychom se rodili do fyzické roviny a neměli rovnou tělo světelné? Naše tělo je úžasným místem, ve kterém může duše manifestovat všechny svoje nejtajnější přání a sny. Duše každého člověka touží po opětovném splynutí v poli jednoty, a to se vším, co ji tvoří. Se všemi svými aspekty.


Mezi základní pilíře zdravého duchovního rozvoje tzv. zdravé spirituality je práce na svém uzemnění. Tím, že jsme se jako bytosti zrodili na planetě Zemi, je pro nás dokonalé propojení s ní stěžejní ve všem, co děláme. Díky nedostatečnému uzemnění můžeme pociťovat tzv. transformační příznaky jako jsou motání hlavy, pocit nevolnosti, různé bolesti po těle bez zjevné příčiny, pocit opilosti, neschopnost se soustředit. Dokonce i přibírání na váze může souviset s nedostatečným uzemněním.

Věděli jste například, že cca až 90% veškerých oslabení těla souvisí s nedostatečným uzemněním?

Nejlepší je se tedy uzemňovat a propojovat se Zemí každý den, a to na všech úrovních až se tento stav stane plně naší součástí.


Technik pro dokonalé uzemnění je nespočet. Můžete si například představit, že ze všech vašich buněk i světelných těl (aury) vyrůstají pevné kořeny, které vás pevně zakořeňují do středu Země. Můžete také požádat Zemi, aby vás uzemnila na všech vašich úrovních. Můžete si též představit, že ze Země vychází světelný sloup, který jemně proniká každou buňkou vašeho těla i celým mezibuněčným prostorem, prostupuje celou vaší aurou a míří do středu vesmíru. Pokud znáte své jméno původu, můžete se uzemnit jen jednoduše tím, že se jím prozáříte. Co je jméno a frekvence původu popíšu v některém z dalších článků.

Není důležité jaký způsob uzemnění zvolíte či zda si vytvoříte svůj vlastní způsob uzemnění. Důležité je si vše procítit a začlenit tak do svého fyzického já.


Dalším stavebním kamenem práce na sobě je mít zpracována témata týkající se spodních čaker těla. Lidé často prahnou po nevšedních schopnostech, podstupují různá zasvěcení, pídí se po minulých životech, otevírají si třetí oko, ale zapomínají na to, že aby bylo možné těmito schopnostmi žít, je potřeba mít zpracována ona základní témata jako je uzemnění, žádná duchovní (spirituální) pýcha, nízké ego, neutralita, pokora, uzdravené a šťastné vnitřní dítě, harmonie vnitřního muže a vnitřní ženy,… a začlenit je do fyzického těla. Je to přeci tak lákavé zaobírat se svými schopnostmi, zda dokážu přemisťovat věci pouhou myslí či komunikovat pomocí telepatie. Ano, vše máme v sobě a vše je naší součástí, ale pokud nemáme v pořádku svá spodní energetická centra a neuváženě, ba až násilně otevíráme vyšší energetická centra jednou zkrátka musí dojít ke kolapsu.


Je to jako když stavíme dům. Nejdříve se postaví základy, pevné zdi a až nakonec se postaví nádherná střecha. Dům je odolný i vůči sebesilnějšímu větru či bouři. Pokud ale postavím jen slabé kůly bez základů a na ně začnu stavět obrovskou, byť zlatem vykládanou střechu, pak při sebemenším zafoukání se celá stavba kymácí a při první silnější bouři se zbortí.


Můžeme si výše uvedené ukázat i na příkladu anatomie naší vlastní páteře.


Páteř je složena ze vzájemně se doplňujících struktur, které označujeme jako obratle. Nejmohutnější obratle jsou právě ty, které se nachází v základně páteře. Bederní obratle mají mohutnou stavbu, aby dokázaly tlumit vlastní váhu těla a nárazy, kterým je páteř při chůzi či běhu vystavovaná. Čím více jdeme po páteři směrem vzhůru, tím se obratle zmenšují až nakonec dojdeme k hlavě, kde se nachází obratle anatomicky utvořené tak, aby zvládly udržet váhu hlavy při jejích různých pohybech (cca 5 – 10 kg). Ne náhodou vzniká spousta blokád a bolestí zad právě v oblasti beder a spodní části páteře. Souvisí to s nezpracovanými tématy spodních čaker těla, které jsou umístěné právě v oblastech, které odpovídají tomuto páteřnímu segmentu.

Pokud se tedy dlouhodoběji nevěnuji oslabené spodní části páteře, přenáší se toto oslabení vzhůru a dochází k bolestem šíje, krčním blokádám a migrénám. Je tedy potřeba se nejdříve věnovat silným základům, abychom na nich mohli postavit „nebeskou bránu“.

A naše tělo nám to neustále ukazuje.


Pečujme tedy o své fyzické tělo a nevyhýbejme se tématům, které s tím souvisí. Jen tak může být naše cesta plná prožitků a radosti z objevování sebe sama.

An´Anasha

Roman Sharas

71 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page