top of page
dreamstime_xxl_93560129.jpg

 

Uvolnění traumat v ženské síle


 

Sexuální síla člověka je tvořena mužskou i ženskou částí, nezávisle na jeho pohlaví.

V oblasti pohlavních orgánů a spodních čaker je uchováno množství traumat a zranění související s Tvou silou Tvoření, která je u mužů i u žen v základu uložena v ženské části duše člověka.
Energie tvoření lidí je hnacím motorem pro jejich vnitřní vzestup. Uvolněním traumat v ženské sexuální síle (ženy, či muže) může započít proces vedoucí ke splynutí těchto dvou esencí a k návratu Boha na Zemi.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tvá sexuální síla byla po dlouhá tisíciletí omezována a přiškrcována ve svém působení. V mnohých inkarnacích jsi svou sexuální sílu zasvětil různým systémům a přesvědčením, které způsobily její zúžení nebo zablokování, až zní u někoho zbyla pouze světelná stopa. Tato traumata jsou uložena v oblasti Tvých pohlavních orgánů a spodních čaker.

Jen na základě práce s ženskou sexuální silou lze pak dokonale pracovat s mužskou silou člověka.

Terapie Uvolnění traumat ženské síly pracuje s Akašickými záznamy buněk a pomocí energie Dechu Boha vyzvedává tato hluboce uložená zranění na světlo, kde jsou božskými energiemi očišťována a Tvá ženská sexuální síla se tak navrací zpět do svého božského pořádku.

 

 

Terapie je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí:

Při první části sezení je Tvá ženská sexuální síla očištěna od základních témat a zranění, která jsou připravena k odevzdání. Zároveň se ve Tvém těle začnou obnovovat energetické dráhy a spojení, které byly dlouhá staletí přerušené. Tím se Tvé tělo i aura připravuje na druhou část, která však může proběhnout několik měsíců po absolvování první části. Sám poznáš, kdy jsi připraven.

Ve druhé části je Tvá ženská sexuální síla očištěna od všech zranění a traumat po celé časové linii, napříč všemi inkarnacemi.

Vše se děje v souladu se svobodnou vůlí, s božským plánem duše, v nejvyšší bezpečnosti pro Tvé tělo i auru.
Po terapii jsi připraven navázat spojení se svou mužskou silou, a tak obnovit i ji v její kráse, síle a působení. Tvá očištěná a znovuobnovená ženská sexuální síla Ti to umožní. Je to však již Tvá individuální práce na sobě samém.


Ošetření probíhá bez fyzického kontaktu, v pohodlném oblečení, v příjemném prostředí. 
Terapie je vhodná pro ženy i muže.


Doba ošetření 45 - 50 min.


Energetická výměna základní části sezení 1200 Kč / 45 EUR
Energetická výměna 2. části sezení 1200 Kč / 45 EUR
 ( vhodná za několik měsíců po základní části)

Terapii si můžete objednat vyplněním objednávkového formuláře v sekci Kontakt

Energetický přenos je možné provést až po uhrazení částky bankovním převodem předem na účet.

Terapie či meditace nenahrazují odborné lékařské ošetření, ani nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

bottom of page